Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2015

świat nie zapłacze gdy się poddasz
— Eldo
Reposted fromNizejPodpisany NizejPodpisany
Taka ludzka natura, że możemy mieć dobry przykład, 
A i tak potrafimy tylko źle wybrać. 
— Eldo
Reposted fromNizejPodpisany NizejPodpisany viawiks wiks
Szacunek budzi nie to co przyjmujesz a czego odmawiasz.
— TenTypMes
Reposted fromNizejPodpisany NizejPodpisany viawiks wiks

February 10 2015

Play fullscreen
nie ma co ukrywać, że czasem ucieczka to jedyna sensowna broń

January 30 2015

Żyj spokojnie, niech Ci się wiedzie
i nie rozmawiajmy dzisiaj bo nie wiem co mam powiedzieć
— TMK aka Piekielny / R-Ice
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

January 27 2015

Skoro mnie kochasz i coś czujesz w środku
Czemu ruchasz za plecami tak jak Wujek w Płocku, co?
— Kobiety Sztosy
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

January 23 2015

Nie będzie żadnych łez na pustych peronach
Najmniejszych gestów nie potrafimy wykonać
To zbyt pretensjonalne, to zbytek, to fetysz
Powiedzieć ot tak "żegnaj" i stać się nieobecnym
Odejść z codzienności, porzucić czas wspólny
A w gruncie rzeczy bać się nie mówiąc "spróbujmy"
Tchórzymy wspólnie i wspólnie uciekamy
Przed zagadką jutra, czasem przed namiętnościami
Stawiamy ściany przed konsekwencjami
Nie mamy sił ich burzyć, powoli umieramy
— eldo
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

Przez chwilę widzę Twoje oczy jak gwiazdy, i to przemija - jestem sam jak każdy

— Bisz
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda
To, co było, tylko mija, nie znika
Jest ciągle obok, prześladuje cień życia
Tego, co będzie tu nie ma, ale przez to źle sypiasz
Jak w kleszczach przeszłości, przyszłości, we wnykach
— Bisz
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

December 23 2014

Kocham cię, przecież wiem, pamiętam
Może jednak spędzimy razem święta...
— Sokół
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

December 09 2014

Masz jedno życie, masz jedną szanse by naprawić coś z kiedyś
albo nie widzieć straty i do końca życia przez to być ślepym
— !
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda
Znam ludzi, których zjadło życie, wpierdalają stale sushi bez rozmów
A wrzucają posty na fejsie typu 'Obiad z moim misiem w domku'
— Sulin & Beeres - nie możemy być
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

December 05 2014

w urodziny swoje co roku dostaję znak od ciebie, 
gdzie jesteś i co robisz? Nie wiem i nie chcę wiedzieć
— Sokół - Spierdalaj
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

December 03 2014

Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

November 30 2014

Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

November 27 2014

November 26 2014

Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

November 23 2014

Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

November 19 2014

strictlyhiphop

November 18 2014

Reposted fromeRAPe eRAPe viachwilepozniej chwilepozniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl